• BALKBond van a capella en lichte muziek zingende koren en groepen
  • BCGZNBond van Christelijk Gereformeerde Zangverenigingen in Nederland
  • KBZONKoninklijke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen in Nederland
  • KCZBKoninklijke Christelijke Zangersbond
  • KNZVKoninklijk Nederlands Zangersverbond
  • LOPRZLandelijke Organisatie van Provinciale Regionale Zangersbonden
  • MBTMaatschappij ter Bevordering van Toonkunst waarbij aangesloten de Federatie van Jongerenkoren (FJK)
  • NBKZONederlandse Bond van Katholieke Zang- en Oratoriumverenigingen
  • NSGVNederlandse Sint Gregorius Vereniging
  • SAKODe Stichting SAKO is een overkoepelend Orgaan van Zangersbonden in Noord-Holland.
  • UnisonoVoorheen de St. Samenw. Ned. Korenorg. Met veel informatie voor en over korenorganisaties