BabaJaga

klein vrouwenkoor

Repertoire

Klassiek, Middeleeuwen tot heden, a capella en met begeleiding

Repetities

Zaaltje Merlijn
Hasselaersplein 35, 2013 GC Haarlem
dinsdag, 20.00 tot 22:15 uur

Dirigent

Michelle Mallinger

Contributie

€ 480,00