Seniorenkoor 55+ Hoe gaat 't ermee?

seniorenkoor gemengd

Repertoire

Liederen van vroeger en nu

Repetities

Remonstrantse Kerk
Oranjekade 4 te Haarlem
vrijdag, 10 - 12 uur

Contributie

€ 150,00