Oratoriumkoor Kennemerland

oratoriumkoor

Repertoire

Oratoria en andere koorwerken

Repetities

gebouw 'Zang en Vriendschap'
Jansstraat 71, 2011 RW Haarlem
dinsdag, 19.45 - 22 uur

Dirigent

Annelies Smit

Contributie

€ 300,00
de minimumcontributie bedraagt € 25 per maand. Echtparen, of daarmee gelijkgestelden, betalen samen 1,5 keer dit bedrag.