Christelijke Oratoriumvereniging Haarlem

oratoriumkoor

Repertoire

klassiek

Repetities

Gebouw Zang & Vriendschap
Jansstraat 74, Haarlem
woensdag, 20.00 - 22.15 uur

Dirigent

Piet Hulsbos

Contributie

€ 240,00
per jaar (miv 1 jan 2009)