Christelijke Oratoriumvereniging Haarlem

oratoriumkoor

Repertoire

klassiek

Repetities

Gebouw Zang & Vriendschap
Jansstraat 71, Haarlem
woensdag, 20.00 - 22.15 uur

Dirigent

Harry Brasser

Contributie

€ 200,00
per jaar (miv 1 jan 2009)