8 maart 2021

Korenlint 2020 veranderde helaas in een coronaproof Kleintje Korenlint. Ondanks alle maatregelen en het nog niet kunnen en mogen zingen willen wij als vanouds Korenlint 2021 organiseren, want het bieden van perspectief geeft energie, enthousiasme en creativiteit.

Wij gaan ervan uit dat Korenstad Haarlem weer bol staat van de koorzang in alle toonaarden op zaterdag 11 en zondag 12 september 2021. Maar wij realiseren ons tegelijkertijd dat jullie misschien om zeer uiteenlopende redenen nog niet staan te trappelen.

Vandaar dat wij nu, alvorens de definitieve inschrijving open te stellen, willen weten of jullie in principe deel willen nemen aan Korenlint 2021. Dit horen wij graag voor 1 april 2021. Vergeet niet de naam van jullie koor te vermelden! Vervolgens zullen wij kort hierna de definitieve inschrijving openstellen. De koren die zich voor eerdere edities van het Korenlint hebben aangemeld, hebben inmiddels een e-mail ontvangen.


Overig nieuws