Het 98 leden tellende gemengd koor Haarlemmerolie brengt een uitgebreid repertoire.
Liederen van onder andere Bach, Mozart, Brahms, Schubert maar ook Distler behoren tot de uit te voeren werken.
Dit alles wordt afgewisseld met volksmuziek, oldtimers en negro spirituals terwijl ook het Pater Noster van Strawinsky niet ontbreekt.

Repetitietijd: elke dinsdagochtend (buiten de Basisschool-vakanties) van 9.30 tot 11.45 uur in de Doopsgezinde Kerk, Frankestraat 24 te Haarlem.

Contributie: € 180 per jaar.
Dirigent: Leny van Schaik.

Voor inlichtingen:
Secretariaat:
Lilian de Zeeuw,
023-5336336 of 06-24906842 of
e-mail: koorhaarlemmerolie [at] gmail.com